Před-svědčování

Revoluční způsob, jak ovlivnit a přesvědčit Svůj klasický bestseller Zbraně vlivu napsal Robert Cialdini už před dvaatřiceti lety. Úspěch první knihy – 3 miliony prodaných výtisků v 31 jazycích – byl ale jen začátkem. Tématem přesvědčování (anglicky persuasion) se autor zabýval i nadále a výsledkem je mimořádně čtivá kniha Před-svědčování (Pre-suasion). Na rozdíl od Zbraní vlivu, které radí, jak se bránit manipulativním technikám, se Cialdini nyní soustřeďuje na to, jak účinně ovlivňovat druhé, samozřejmě v etických mezích. A přináší zásadně nový, přitom vědecky podložený objev: nejdůležitější není samotné sdělení, ale jak zapůsobíme na posluchače ještě před ním. Na tom závisí, zda posluchač naše sdělení ochotně přijme a nechá se jím ovlivnit, nebo ho odmítne – ve skutečnosti už předem. V KNIZE SE DOZVÍTE: – Co je to privilegovaný moment, v němž máte největší šanci ovlivnit druhé – Že lidé považují za nejdůležitější to, na co se zrovna soustředí – a jak toho využít – Které marketingové a reklamní postupy fungují či nefungují, a proč – Čím nás při komunikaci ovlivňuje okolní fyzické prostředí – O neuvěřitelné účinnosti podvědomých asociací, které mění náš úsudek – Jak fungují atraktory, které automaticky přitáhnou pozornost, a jak magnetizéry, které pozornost dokážou udržet – Příklady…

Zbraně vlivu

Manipulativní techniky a jak se jim bránit Zbraně vlivu je dnes již téměř klasickou knihou o přesvědčování a manipulaci (nebo taky o vyhovění a persuasi). Autor v knize přináší odpověď na otázku, proč říkáme “Ano”, i když nesouhlasíme. Nejcitovanější sociální psycholog současnosti Robert Cialdini se více jak třicet pět let věnuje výzkumu vyjednávání, přesvědčování a problematice vyhovění. V rámci svého výzkumu se nechával inkognito najímat jako podomní obchodník, dealer drogistického zboží, prodejce automobilů nebo pracovník PR agentury. Absolvoval školení obchodních firem, kurzy prodejních dovedností, analyzoval postupy nejúspěšnějších prodejců. Výsledkem jeho neobvyklého úsilí je dokonalá pomůcka pro každého, kdo chce mít svůj život, ať již profesní či soukromý, pevně ve svých rukou. Kniha je určena všem těm, kteří odmítají být manipulováni, kteří chtějí porozumět tomu, v čem tkví síla přesvědčovacích taktik a hodlají se aktivně bránit. V knize se dozvíte: – které psychologické principy ovlivňují, že řeknete “ano” – jaké jsou techniky manipulující vaše rozhodnutí – jak malý je rozdíl ve formulaci požadavku stačí, aby mu bylo vyhověno – k čemu využít známky zvýšeného tlaku – jak si zachránit život při nehodě v davu lidí – jak říci “ne” Co jsou “zbraně vlivu”? Dr. Robert B. Cialdini tvrdí, že bychom měli…